ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Εμείς θέσαμε ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής με έργα και όχι με λόγια

2023-09-07

Εμείς θέσαμε ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής με έργα και όχι με λόγια
H υποκρισία του κ. Σγουρού δεν έχει όριο. Όψιμα ανακαλύπτει ζητήματα για έργα για τα οποία ουδέποτε ασχολήθηκε κατά τη θητεία του ως Περιφερειάρχης

Για μια ακόμη φορά, ο κ. Σγουρός επιχειρεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη μέσα από ζητήματα για τα οποία όφειλε να έχει ασχοληθεί ο ίδιος εδώ και δεκαετίες όντας μάλιστα και Περιφερειάρχης Αττικής.
Ο κ. Σγουρός ως όψιμος τιμητής κινδυνολογεί και κατηγορεί τη Διοίκηση Πατούλη για καθυστερήσεις σε διαδικασίες κατάρτισης μελετών και υλοποίησης έργων ενώ γνωρίζει πολύ καλά, όπως άλλωστε και οι πολίτες της Αττικής που δεν τον ανέδειξαν ξανά περιφερειάρχη, ότι ποτέ δεν προχώρησε σε ουσιαστικά βήματα διευθέτησης αντιπλημμυρικών ζητημάτων κατά τη περίοδο της θητείας του.
Η Παρούσα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής με βασικό γνώμονα την προστασία της ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας έθεσε ως στρατηγικό της στόχο σε πρώτη προτεραιότητα τα αντιπλημμυρικά και τα έργα ομβρίων. Άλλωστε αυτή ήταν και η βασική προτροπή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη προς όλους τους δημάρχους της Αττικής από την αρχή της θητείας του. «Να συμβάλλουν στην ωρίμανση έργων που σχετίζονται με την καλύτερη θωράκιση της Αττικής».
Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού περίπου 434 εκ. ευρώ από ίδιους πόρους και έργα με πόρους από το ΠΕΠ «Αττική 2014-2020» ύψους 112.8 εκ. ευρώ, ενώ έχουν διατεθεί περίπου 30 εκ. ευρώ για καθαρισμούς ρεμάτων, οι οποίοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και σε καθημερινή βάση σε όλη την Αττική.
Παράλληλα με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό εργαλείο που είναι το Παρατηρητήριο Ρεμάτων. Μέσω του συστήματος αυτού γίνεται επίβλεψη και ανασχεδιασμός παρεμβάσεων όπου κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στις πυρόπληκτες περιοχές σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΕΚΠΑ, καταρτίστηκε ένα Γενικό Σχέδιο, με δράσεις που αφορούν στις πληγείσες περιοχές.
Προφανώς σε πολλά από τα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται δημιουργούνται προσχώματα και δυσκολίες οι οποίες στην πλειονότητα τους με βάση τις κατευθύνσεις και της παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και με τη συστηματική δουλειά των έμπειρων στελεχών της Περιφέρειας επιλύονται και δρομολογείται η υλοποίηση τους.
Στο πλαίσιο αυτό, απέναντι στις κινδυνολογίες του κ. Σγουρού απαντάμε:
Το έργο της Αντιπλημμυρικής Προστασίας στους Δήμους Ηλιούπολης και Βύρωνα θα επαναδημοπρατηθεί άμεσα καθώς αναμένεται από την ΕΥΔΑΠ, η πρόταση διευθέτησης του ζητήματος που έχει προκύψει. Να σημειωθεί ότι το έργο διαλύθηκε λόγω προβλημάτων καθυστέρησης στην υλοποίησή του καθόσον κατά τη φάση κατασκευής προέκυψε η ανάγκη μετατόπισης αγωγών ΕΥΔΑΠ (ωοειδουςακαθαρτων και μεγάλου τροφοδοτικού ύδρευσης). Για την αντιμετώπιση του προβλήματος συντάχθηκαν νέες μελέτες, οι οποίες υποβλήθηκαν στην ΕΥΔΑΠ προκειμένου να εγκριθούν ως λύση. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί η τελική έγκριση. Ολοκληρώνοντας και δίνοντας την έγκριση της η ΕΥΔΑΠ, θα επαναδημοπρατηθεί το έργο με τη λύση που έχει εγκρίνει η ΕΥΔΑΠ.
Το ρέμα Σαπφούς έχει ενταχθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑ και ετοιμάζεται η έκδοση πρόσκλησης χρηματοδότησης
Σχετικά με το ρέμα Σαπφούς η Περιφέρεια Αττικής, με πρωτοβουλία του κ. Περιφερειάρχη, συνέδραμε μέσω των υπηρεσιών της στην συμπλήρωση και ολοκλήρωση της μελέτης για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων διευθέτησης του. Αυτή η ολοκλήρωση και συμπλήρωση της μελέτης προέκυψε ένας νέος προϋπολογισμός 24.000.000€ ο οποίος, μαζί με το κόστος των επικείμενων απαλλοτριώσεων (2.000.000€), φτάνει τα 26.000.000€. Τα ποσά αυτά έχουν περιληφθεί πλέον στο ΠΕΕ και αναμένεται η κήρυξη της απαλλοτρίωσης και η δημοπράτηση του έργου. Ταυτόχρονα με ενέργειες του κ. Περιφερειάρχη το έργο θα περιληφθεί σε πρόσκληση, που ετοιμάζεται από το ΥΜΕΠΕΡΑ το οποίο το έχει ήδη εγκρίνει το έργο και βρίσκεται σε αναμονή έκδοσης πρόσκλησης χρηματοδότησης, ώστε τα χρήματα να επιστρέψουν στην Περιφέρεια Αττικής.
3. Προχωρά η ολιστική μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Δυτικής Αθήνας
Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και απεστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (αρμόδια αρχή) για έγκριση.Την 01.6.21 διαβιβάστηκε η ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (αρμόδια αρχή) προς τους συν γνωμοδοτούντες φορείς για να εκκινήσει η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Με την από 30.3.2023 θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβούλιου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) απαιτούνταν:
α. Γνωμοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας ( ήρθε 30/5/2023)
β. Άποψη του Δήμου Πετρούπολης (Απόφαση ΔΣ 10/7/2023)
Κατόπιν των ανωτέρω η έκδοση της ΑΕΠΟ, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής και αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ ( ΑΕΠΟ) είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια ολιστική αντιπλημμυρική μελέτη, που αντιμετωπίζει το σύνολο μιας περιοχής (Δυτική Αθήνα), με όλους τους χωρικούς δήμους και όλες τις λεκάνες απορροή και όχι αποσπασματικά ανά δήμο. Κάνει έλεγχο και διορθώνει τις ανεπάρκειάς υφιστάμενων των υδραυλικών έργων και προτείνει νέα, μαζί με την οριοθέτηση και διευθέτηση κύριων των ρεμάτων της περιοχής. Η ολιστική αντιπλημμυρική αντιμετώπιση μιας περιοχής όπως η Δυτική Αθήνα, είναι κάτι καινοτόμο, σε πολύ μεγάλη έκταση και είναι λογικό να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην υλοποίησή της, όταν υπάρχουν τόσοι εμπλεκόμενοι.
4. Το έργο της οδού Κανάρη προχωρά με το δεύτερο μειοδότη. Το έργοξεκίνησε να εκτελείται με μεγάλες δυσκολίες λόγω σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Σταμάτησε λόγω μη έκδοσης άδειας τομής από το δήμο Αλίμου στο τμήμα πριν τον αποδέκτη. Το έργο διαλύθηκε λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας. Στην παρούσα φάση ο δεύτερος στη σειρά μειοδοσίας ανάδοχος έχει συμφωνήσει να ολοκληρώσει το έργο και έγινε ενημέρωση στην διαχειριστική αρχή, επί της διαδικασίας ανάθεσης στο δεύτερο μειοδότη, προκειμένου να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου.
5. Κατασκευή Δικτύου ομβρίων στους δήμους Κορυδαλλού- Αγ.Ι. Ρεντη»
Το ανωτέρω έργο καθώς και όλα τα αντιπλημμυρικά στη Π.Ε. Πειραιώς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής της παρούσας διοίκησης. Αυτό δείχνει και τη βούληση της παρούσας Διοίκησης να αντιμετωπίσει τα πλημμυρικά προβλήματα της Περιφέρειας.
Το έργο δημοπρατήθηκε με ημερομηνία υποβολής προσφορών την 01-09-2020 λόγω ασυνήθιστών χαμηλών προσφορών. Bάσει του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 ζητήθηκε η αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών από έξι (6) οικονομικούς φορείς.
Το έργο κατακυρώθηκε, αλλά υπήρξαν προσφυγές από άλλους οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της κατακύρωσης και όταν ζητήθηκε από το μειοδότη η παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκρίθηκε στην ανανέωση τόσο της οικονομικής του προσφοράς όσο και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω των ακραίων ανατιμήσεων των υλικών λόγω του πολέμου της Ουκρανίας.
Η Περιφέρεια προβαίνει σε ενέργειες επικαιροποίησης του προϋπολογισμού ώστε να υπάρχει τιμολόγηση των πρόσθετων δυσχερειών του έργου προκειμένου όταν επαναδημοπρατηθεί να υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους οικονομικούς φορείς.
6. Το έργο στο Ρέμα Κόρμπιπροχωρά με επικαιρποιημένες μελέτες και χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑ
Το έργο διαλύθηκε ένεκα παρέλευσης της οριακής προθεσμίας του, κατόπιν απόφασης του ΥΠΟΜΕΔΙ. Επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες καθώς και εκπονήθηκαν και νέες αναγκαίες συμπληρωματικές. Κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Περιφερειάρχη, έγινε ένταξη του στο πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑ την 07-06-2023, για την Ολοκλήρωση της εργολαβίας.
Η δημοπρασία για την νέα εργολαβία πραγματοποιήθηκε την 26-6-2023
Την 11-8-2023 διαβιβάστηκε η 452/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου (Γ' Διακοπών) και εν συνεχεία κατατέθηκε προσφυγή ανάκλησης, η οποία θα συζητηθεί σήμερα στο έβδομο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Σύνταξη Μελετών για τα ρέματα της Κινέταςπροκειμένου να δοθούν λύσεις σε χρόνια προβλήματα, που μαστίζουν την περιοχή της Δυτικής Αττικής
Η σύμβαση υπογράφτηκε την 07-08-2020. Η μελέτη του θέματος έχει ως αντικείμενο την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της Κινέτας με ιδιαίτερη βάση στην προστασία των ρεμάτων και την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων. Η υπό μελέτη περιοχή εντοπίζεται στα όρια της περιοχής Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων και αποτελείται από επτά (7) Υδρολογικές λεκάνες, συνολικής έκτασης περί τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα με κυριότερη την λεκάνη της Πίκας.
Συνεπώς πρόκειται για μια πολύ εκτεταμένη και περίπλοκη μελέτη η οποία έρχεται να δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα, που μαστίζουν την περιοχή της Δυτικής Αττικής και που κανένας στο παρελθόν δεν είχε κάνει το παραμικρό, διότι η Δυτική Αττική δεν ανακαλύφθηκε τώρα, αλλά υπήρχε και πριν το 2019.
Αναφορικά με τη μελέτη, μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Υδρολογική μελέτη, η Τοπογραφική μελέτη, η Γεωλογική μελέτη, η Δασοτεχνική μελέτη, η Προμελέτη Υδραυλικών ΄Εργων, η μελέτη Οριοθέτησης, η έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών, Γεωτεχνική μελέτη και η Περιβαλλοντική μελέτη.
Από τις υποβληθείσες μελέτες έχουν εγκριθεί η Τοπογραφική μελέτη, η Υδρολογική μελέτη, η Γεωλογική μελέτη, η ΄Εκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών και η Γεωτεχνική μελέτη, ενώ εκκρεμεί στο ΥΠΕΝ η έκδοση περιβαλλοντικών όρων. Στην παρούσα φάση η ΜΠΕ βρίσκεται σε κατάσταση « Διαβούλευση/Γνωμοδοτήσεις».
Συγκεκριμένα έχουν ανταποκριθεί οι 12 φορείς και αναμένεται η γνωμοδότηση από τους υπόλοιπους 16, προκειμένου να προχωρήσει η εκπόνηση και η έγκριση των υπολειπόμενων μελετών, προαπαιτείται η ως άνω έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων.
Εμείς προστατεύουμε τις ζωές των πολιτών με έργα και όχι στα χαρτιά.Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της θητείας μας στρατηγικός στόχος μας ήταν να καταστεί η Περιφέρεια Αττικής ανθεκτική απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και ασφαλής για όλους τους πολίτες της και προς αυτή την κατεύθυνσησυνεχίζουμε να εργαζόμαστε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρέχουν» οι αιτήσεις για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 35 ατόμων στον Δήμο Καλλιθέας. Υπενθυμίζεται πως το νέο προσωπικό θα εργαστεί για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Άθλησης του Δήμου, που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα του Νοτίου Τομέα Αθηνών.

«Ύψιστη προτεραιότητα» χαρακτηρίζει η δημοτική Αρχή Κηφισιάς την κοινωνική ευθύνη, καθώς όπως σημειώνει, «αγωνίζεται καθημερινά για τη διασφάλιση της ευημερίας των κατοίκων της πόλης μας» και προσθέτει ότι «σε μια πρωτόγνωρη εποχή, η συνέργεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να επιφέρει οφέλη για την κοινωνία».

«Σχολικό περιβάλλον και εκπαίδευση: μαθησιακή ετοιμότητα, δυσκολίες και άλλες προκλήσεις» θα είναι το θέμα της 4ης συνάντησης της ακαδημίας γονέων «Από το Α έως το Ω» που θα πραγματοποιηθεί στο Περιστέρι.