Το εργαλείο Google Street View θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου μέσω της ανάλυσης του περιβάλλοντος. Οι ερευνητές της μελέτης χρησιμοποίησαν το εργαλειο της Google προκειμένου να μελετήσουν εκατοντάδες στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων, χώρων πρασίνου,...

Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας υιοθέτησε σήμερα νομοσχέδιο για να μπει τέλος στην πρακτική της βρώσης και της πώλησης κρέατος σκύλου, μια κίνηση που θα καταστήσει παράνομη μια αμφιλεγόμενη πρακτική αιώνων, καθώς αυξάνεται η υποστήριξη προς τα ζώα συντροφιάς.