Πως θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας!

2023-12-16

Πώς θα πληρώσετε, αλλά και ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη. Βήμα - βήμα η διαδικασία για τον μηδενισμό τους


Μία από τις βασικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων τώρα που το έτος φτάνει στην εκπνοή του είναι η πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματά τους. Αν και σύμφωνα με πληροφορίες θα δοθεί – και αυτή τη φορά – δίμηνη παράταση για την πληρωμή τους έως τα τέλη Φεβρουαρίου, πολλοί είναι εκείνοι, που θέλουν να «ξεμπερδεύουν» πριν τον ερχομό του 2024.

Υπάρχουν, ωστόσο, και πολίτες που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη λόγω αναπηρίας.

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι πως στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει (προς το παρόν τουλάχιστον) κάποια αυτόματη διαδικασία, ώστε να μηδενίζονται τα τέλη σε όσους εμφανίζει το σύστημα (βάσει των στοχείων του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ) πως έχουν τη σχετική πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ και είναι δικαιούχοι επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Ακόμη και εκείνοι που έχουν βγάλει τη σχετική κάρτα για στάθμευση σε θέσεις αναπήρων και απαλλαγή από διόδια, εμφανίζονται κανονικά στο σύστημα ως υπόχρεοι καταβολής τελών κυκλοφορίας, αν δεν έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να δηλώσουν στην εφορία ότι θέλουν απαλλαγή. Θα πρέπει δηλαδή οι ίδιοι να φροντίσουν να κάνουν τη σχετική αίτηση, με την οποία θα ζητήσουν από τη ΔΟΥ την απαλλαγή τους.

Ας δούμε, όμως, αρχικά τη διαδικασία πληρωμής και ακολουθεί βήμα- βήμα η διαδικασία για την αίτηση απαλλαγής:

Πώς πληρώνουμε τα τέλη

Τρόποι εκτύπωσης
Μπορείτε να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας. με τους εξής τρόπους:

 • Μπαίνετε στην εφαρμογή MyCar της ΑΑΔΕ.
 • Πατάτε την επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».
 • Εισάγετε τους κωδικούς του Taxisnet και πατάτε ΣΥΝΔΕΣΗ.
 • Πατάτε «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων».
 • Επιλέγετε το «Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων».
 • Επιβεβαιώνετε ότι ο ΑΦΜ και το έτος (2023) που εμφανίζονται είναι τα σωστά και στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Πατάτε πάνω στο «Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας» προκειμένου να σώσετε το αρχείο στο κινητό ή σε κάποιον υπολογιστή, όπου στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε.

Ο δεύτερος τρόπος είναι με την εκτύπωση των ειδοποιητηρίων χωρίς τη χρήση των κωδικών TAXISNET. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται ο προσωπικός σας ΑΦΜ και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Πιο συγκεκριμένα :

 • μπαίνετε στο site της ΑΑΔΕ.
 • πατάτε το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».
 • συμπληρώνετε τον ΑΦΜ σας, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και μετά επιλέγετε την χρονιά που επιθυμείτε.
 • πατάτε το κουμπί «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» και εμφανίζεται το ειδοποιητήριο σε νέο παράθυρο προκειμένου να το σώσετε στο κινητό ή σε κάποιον υπολογιστή όπου στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε.

Τρόποι πληρωμής

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων μπορούν να πληρώσουν με τους εξής τρόπους:

 • μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που βρίσκονται στις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση θα ζητηθεί το QR Code, το εικονίδιο δηλαδή που βρίσκεται πάνω δεξιά στο ειδοποιητήριο.
 • μέσω Web banking εφόσον έχετε πρόσβαση στην διαθέσιμη εφαρμογή από την τράπεζά τους. Σε αυτή την περίπτωση θα ζητηθεί ο κωδικός RF. Είναι ο 23ψήφιος αριθμός που βρίσκεται στο κέντρο του ειδοποιητηρίου αμέσως μετά τα γράμματα «RF».
  στην πλησιέστερη τράπεζα ή σε κάποιο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, έχοντας εκτυπώσει εκ των προτέρων το ειδοποιητήριο.

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας

Άτομα με αναπηρία, όπως και γονείς ΑμεΑ απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Η απαλλαγή αφορά ένα όχημα ανά οικογένεια.

Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες της Ε.Ε., δικαιούνται απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας, αναλόγως της πάθησής τους και του βαθμού αναπηρίας τους ως εξής:

α) Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κ.εκ., που ανήκουν:

αα) στους αναπήρους πολέμου, αξιωματικούς και οπλίτες,

αβ) στους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, στους αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων ασφαλείας, στους αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος, στους άνδρες της Αγροφυλακής, καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου.

αγ) στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι, κατά το από 21.4.1967 έως 23.7.1974 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεώς τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.

Σημείωση

Κατ΄ εξαίρεση, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραπληγικών αναπήρων και των αναπήρων με αναπηρία 100%, δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κ.εκ.

αδ) στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

αε) στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού.

β) Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:

βα) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή

ββ) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία:

β1) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.

β2) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από το οποίο το 40%, τουλάχιστον, από το ένα κάτω άκρο.

βγ) πάσχουν από τύφλωση και από τους δύο οφθαλμούς με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80 %) και άνω.

βδ) είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% ή

βε) πάσχουν από αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή

βστ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ή

βζ) πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς, μεταμοσχευμένοι βη) πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομικήυπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.

γ) Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 2650 κ.εκ. και 3650 κ.εκ., που ανήκουν:

Σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, κατ' εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κ.εκ.και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3650 κ.εκ.

Οι ως άνω απαλλαγές των αναπήρων χορηγούνται σύμφωνα με τις Δ18Α 5038645 ΕΞ2013/29.10.2013, Α.1235/2021, Ε.2016/2022 και μόνο με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., η οποία αφορά στα επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα οποία θα λαμβάνουν απαλλαγή και για το πρώτο έτος ταξινόμησης, εφόσον:

H κυριότητα του οχήματος ανήκει 100% στον ανάπηρο, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία και μέχρι το έτος ενηλικίωσής του.

Ο ανάπηρος δεν έχει στην κατοχή του άλλο όχημα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση). Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, όπου το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας έχει παραχωρηθεί στον/στους ασκούντα/ασκούντες τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, τα πρόσωπα αυτά να μην έχουν στην κατοχή τους άλλο όχημα για το οποίο έχει χορηγηθεί απαλλαγή.

Η διαδικασία για την αίτηση απαλλαγής

Για την απαλλαγή μπορείτε να κάνετε αίτηση δια ζώσης στη ΔΟΥ της περιοχής σας, ταχυδρομικά ή ψηφιακά.

Η ψηφιακή αίτηση γίνεται στην πύλη myAADE.

 1. Κάνετε είσοδο με τους κωδικούς TAXISnet.
 2. Επιλέγετε «Νέο Αίτημα».
 3. Επιλέγετε την Κατηγορία Υπηρεσιών/Επιχειρησιακή περιοχή που αφορά στο αίτημά σας.
 4. Επιλέγετε αν θα υποβάλετε για τον εαυτό σας ή για άλλον φορολογούμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, εισάγετε τον ΑΦΜ του εκπροσωπούμενου και εφόσον υπάρχει δηλωμένη σχέση στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα τα στοιχεία του. Εάν δεν υπάρχει δηλωμένη σχέση, κάνετε τη σχετική επιλογή και επισυνάπτετε το αντίστοιχο εξουσιοδοτικό έγγραφο.
 5. Επιλέγετε την Υπηρεσία της ΑΑΔΕ στην οποία θέλετε να απευθυνθείτε "Αρμόδια Δ.Ο.Υ ".
 6. Επιλέγετε Θεματική Ομάδα "Αυτοκίνητα".
 7. Επιλέγετε Διαδικασία "Χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας".
 8. Επιλέγετε το Τμήμα "Τμήμα/Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους".
 9. Εάν έχετε επικοινωνήσει μέσω της εφαρμογής με προηγούμενο αίτημα που σχετίζεται με το νέο, μπορείτε να συσχετίσετε τα δύο αιτήματα αναγράφοντας τον κωδικό του πρώτου αιτήματος.
 10. Βλέπετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επισυνάπτετε τα σχετικά αρχεία σκαναρισμένα.
 11. Γράφετε το αίτημά σας στο πεδίο «Αίτημα».
 12. Βλέπετε συγκεντρωτικά σε Προεπισκόπηση τα στοιχεία του αιτήματός σας.
 13. Αν θέλετε να διορθώσετε κάτι, κινείστε στα προηγούμενα βήματα από το πάνω μέρος της σελίδας.
 14. Αν όλα είναι εντάξει, επιλέγετε «Υποβολή» και το αίτημα διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που έχετε επιλέξει.
 15. Όταν το αίτημα εισαχθεί στο σύστημα της Υπηρεσίας, λαμβάνετε e-mail με τον μοναδικό κωδικό του αιτήματός σας.
 16. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του αιτήματος από την προσωπική σας «θυρίδα» (επιλέγοντας «Τα Αιτήματά μου»).
 17. Όταν το αίτημά σας απαντηθεί, θα ειδοποιηθείτε από την εφαρμογή μέσω e-mail.

naftemporiki.gr

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και ο Palmos 96.5 τιμούν τα άτομα με αναπηρία και αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της ειδικής αγωγής μέσα από μία άκρως συγκινητική μουσική εκδήλωση, με έναν δυνατό συμβολισμό αφιερωμένο στο σύγχρονο συμπεριληπτικό σχολείο.

Στο πλαίσιο του κύκλου για τη «Νεότερη Ελληνική Ποίηση» που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Απριλίου η διάλεξη με θέμα «Άγγελος Σικελιανός: Η Ποίηση – Πράξη ενός ΛΥΡΙΚΟΥ ΒΙΟΥ».