Στην επόμενη φάση της διαδικασίας για την Κωτσόβολος ο όμιλος Quest

2023-09-08

Στην επόμενη φάση για την Κωτσόβολος έχει περάσει ο όμιλος Quest, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου κατά ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του Α' εξαμήνου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο όμιλος Quest έχει περάσει στο επόμενο βήμα μετά τη μη δεσμευτική προσφορά για τη γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 

Το βήμα αυτό αφορά την σταδιακή ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία της Κωτσόβολος. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα για το τελικό στάδιο που είναι το due diligence το οποίο προϋποθέτει και μια καταρχήν συμφωνία εκατέρωθεν.

Nα σημειωθεί πως ο όμιλος Quest έχει δραστηριότητα στον τομέα της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και η μέχρι τώρα στρατηγική της ανάπτυξής του βασίζεται και στις εξαγορές που ήταν κατά κύριο λόγο προσιτές αλλά με προστιθέμενη αξία για αυτό και όταν κατόπιν πωλήθηκαν έδωσαν σημαντική ώθηση στην οικονομική ευχέρεια του ομίλου.

Aναφορικά με τις προοπτικές για το σύνολο του 2023, η διοίκηση της εισηγμένης επισημαίνει πως στην Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, Γ.Ε. Δημητρίου, FoQus, Έπαφος) εκτιμάται αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση των πωλήσεων μέσω της αύξησης μεριδίων αγοράς και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως ο τομέας του κλιματισμού. Επιπλέον οι εταιρείες επεκτείνονται στο εξωτερικό, αλλά προς το παρόν η κερδοφορία πιέζεται, κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων (αύξηση του Euribor) και αποσβέσεων.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος έχει συστήσει και θυγατρική στη Ρουμανία για τη διανομή των προϊόντων της Xiaomi. Στο τομέα Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi) εκτιμάται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2022, στους ίδιους περίπου ρυθμούς του Α' εξαμήνου ή και ελαφρά υψηλότερη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λόγω της έναρξης υλοποίησης των μεγάλων έργων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και έργων στον τραπεζικό κλάδο στο εξωτερικό.

Στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες αναμένεται συνέχιση της ανάπτυξης του Α' εξαμήνου σε έσοδα και κερδοφορία σε σχέση με το 2022, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στον τομέα της Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εκτιμάται βελτίωση της πορείας σε σχέση με το Α' εξάμηνο και περίπου ίδια ή ελαφρά υψηλότερα μεγέθη σε σχέση με το 2022.