Κρι Κρι: Έκτακτες παροχές συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους της γαλακτοβιομηχανίας

2023-09-19

Στη χορήγηση έκτακτης παροχής σε όλους τους εργαζομένους της, στο ύψος ενός επιπλέον μέσου μισθού για κάθε εργαζόμενο, ποσό το οποίο ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ συνολικά, αποφάσισε να προχωρήσει η διοίκηση της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι. 

Συμπληρωματικά, η εταιρεία ξεκίνησε μισθολογικές αναπροσαρμογές, οι οποίες φτάνουν τα 3.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση «η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2023 είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά με υψηλές πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω της ισχυρής ανάπτυξης των εξαγωγών, δείχνει έμπρακτα την αναγνώριση και τη στήριξή της στο σύνολο των εργαζομένων της, οι οποίοι ανταποκρίνονται επάξια στις απαιτήσεις που έχουν προκύψει».

110 νέες προσλήψεις το 2023

Επιπλέον, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της, η Κρι Κρι έχει ήδη πραγματοποιήσει 110 νέες προσλήψεις κατά τη διάρκεια του 2023, με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων της να ανέρχεται πλέον στους 600.

Έκτακτη ενίσχυση των συνεργαζόμενων γαλακτοπαραγωγών

Στο ίδιο πλαίσιο, η ελληνική γαλακτοβιομηχανία προχώρησε σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση και των συνεργαζόμενων γαλακτοπαραγωγών της. Συγκεκριμένα, ως ένδειξη αναγνώρισης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης καθώς και της μεγάλης προσωπικής προσπάθειας που κατέβαλαν οι παραγωγοί για την απρόσκοπτη παροχή γάλακτος προς την Κρι Κρι, η εταιρεία προχώρησε στην καταβολή «πριμ συνεργασίας» ύψους 500.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ