24 Ιανουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης και για τους Δήμους

2024-01-07

Κάθε χρόνο στις 24 Ιανουαρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης. Αυτή η ημέρα έχει καθιερωθεί από τα "Ηνωμένα Έθνη" για να επισημάνει τη σημασία της εκπαίδευσης στην προώθηση της ειρήνης και της αειφορίας. Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο και να ενισχύσει τη δέσμευση για τη βελτίωση της πρόσβασης σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για όλους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, πραγματοποιούνται, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες παγκοσμίως για να υπογραμμιστεί η σημασία της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των ατόμων και των κοινωνιών.

Ο στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαίδευσης είναι να επισημάνει την ανάγκη για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που είναι προσιτή σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή κοινωνικής τάξης. Επιπλέον, προωθεί την ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών.

Σε αυτήν την ημέρα, διάφοροι οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις και δήμοι παγκοσμίως επιδιώκουν να ενισχύσουν την επίγνωση για τη σημασία της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου για την προώθηση της ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της παγκόσμιας ειρήνης.

Είναι μια ευκαιρία για την ανταλλαγή ιδεών, τη συζήτηση προκλήσεων και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Οι δήμοι μπορούν να αναλάβουν διάφορες πρωτοβουλίες για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στις τοπικές κοινότητες. Ανάλογα με τις ανάγκες και τους πόρους τους, οι δήμοι μπορούν να εξετάσουν τις εξής δράσεις:

 1. Οργάνωση Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων: Διοργάνωση εκπαιδευτικων εκδηλώσεων, σεμινάρια ή διαλέξεις με θέματα που αφορούν τη σημασία της εκπαίδευσης. Μπορουν να προσκαλέσουν εκπαιδευτικούς, ειδικούς και αιρετούς για να μοιραστούν τις γνώσεις τους.
 2. Εκδηλώσεις και πλατφόρμες διαβούλευσης για την κατάσταση των σχολείων και τις δυνατότητες εξωσχολικών προγραμμάτων με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, των Γονέων και των Μαθητών.
 3. Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Συνεργάζονται με τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώνουν προγράμματα που προάγουν την πρόσβαση σε εκπαίδευση για όλους, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών δράσεων για τα πιο ευάλωτα άτομα.
 4. Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης: Οργανώνουν καμπάνιες ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινότητα για τη σημασία της εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήστε τα μέσα ενημέρωσης, κοινωνικά δίκτυα και αφίσες για να διαδώσετε το μήνυμά σας.
 5. Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πόρων: Παρέχουν πόρους και υποστήριξη σε τοπικά σχολεία, βιβλιοθήκες ή εκπαιδευτικά προγράμματα που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη.
 6. Συνεργασία με Τοπικές Επιχειρήσεις: Ενθαρρύνουν τις τοπικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, όπως πρακτικές εργασίας, ομιλίες επαγγελματιών, και χορηγίες για υποτροφίες.

Με αυτούς τους τρόπους, οι δήμοι μπορούν να προωθήσουν την εκπαίδευση ως βασικό πυλώνα για την αειφόρο ανάπτυξη και την ενίσχυση των κοινοτήτων τους.

 • Προώθηση της Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Υποστηρίζουν προγράμματα που προωθούν την πολυπολιτισμική εκπαίδευση, ενθαρρύνοντας την κατανόηση και τον σεβασμό προς διαφορετικές κουλτούρες και δημιουργούν περιβάλλοντα που ενισχύουν την ποικιλομορφία.
 • Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών: Επενδύουν σε τεχνολογικές υποδομές και προγράμματα για να ενισχύσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, όπως παροχή διαδικτυακών μαθημάτων, εισαγωγή στην ρομποτική, στο θέατρο και στο σχέδιο και πρόσβαση σε ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους.
 • Κοινοτική Συμμετοχή: Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας (συλλόγων) στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, διοργανώνοντας γονικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες που προάγουν τη συμμετοχή.
 • Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών: Χορηγουν υποτροφίες και επιδοτήσεις σε τοπικούς φοιτητές και εκπαιδευτικούς που έχουν επιδείξει αριστεία ή αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
 • Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας: Συνεργάζονται με άλλους δήμους, εκπαιδευτικούς φορείς, και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για να δημιουργήσουν δίκτυα συνεργασίας που θα ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της εκπαίδευσης.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, οι δήμοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής ισότητας στο τοπικό επίπεδο.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες για την Ημέρα


Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Όταν ενέκρινε την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τον Σεπτέμβριο του 2015, η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ότι η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την επιτυχία και των 17 στόχων της. Ο στόχος 4 της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ειδικότερα, στοχεύει στη «διασφάλιση μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης ποιότητας και στην προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους» έως το 2030.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/

Δείτε και το video

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και ο Palmos 96.5 τιμούν τα άτομα με αναπηρία και αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της ειδικής αγωγής μέσα από μία άκρως συγκινητική μουσική εκδήλωση, με έναν δυνατό συμβολισμό αφιερωμένο στο σύγχρονο συμπεριληπτικό σχολείο.