Τι αλλάζει στην Αυτοδιοίκηση με τον νέο «Καλλικράτη» – Οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών

2017-12-08

Σημαντικές αλλαγές στον «Καλλικράτη» προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών με τις βασικότερες - πλην της απλής αναλογικής - το νέο τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων όπου θα λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια εκτός των πληθυσμιακών καθώς και την δημιουργία νέο εποπτικού μηχανισμού στους δήμους αφαιρώντας σταδιακά την σχετική αρμοδιότητα από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το πλαίσιο των αλλαγών έθεσε στο πρόσφατο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης επισημαίνοντας ότι επιδιώκονται τολμηρές τομές, οι οποίες θα αποτελέσουν το πρώτο βήμα μιας εντελώς νέας προσέγγισης στις σχέσεις των πολιτών με την Αυτοδιοίκηση, αλλά και στην αλληλεπίδραση των δύο βαθμών μεταξύ τους και με το Κράτος.

Ποιες είναι οι αλλαγές που προωθούνται:

 • Οργανώνεται και θεσμοθετείται διαδικασία αναπροσδιορισμού της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ΟΤΑ Α' Βαθμού - ΟΤΑ Β' Βαθμού - Κράτους, με όρους ανάθεσης πλήρων και «καθαρών» τομέων δημόσιας πολιτικής στο προσήκον επίπεδο διοίκησης.
 • Προωθείται η συγκρότηση Διαδημοτικών Συνδέσμων, ανά νομό, που θα «συνενώνουν» τις τεχνικές υπηρεσίες των επιμέρους Δήμων σε έναν φορέα. Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία μιας «τεχνικής ομπρέλας» πανελλαδικής εμβέλειας, υπό την ευθύνη της ΜΟΔ, για την εξυπηρέτηση δήμων ή συνδέσμων.
 • Δίνεται η δυνατότητα συγκρότησης αυτοτελούς ΥΔΟΜ στη συντριπτική πλειονότητα των Δήμων που σήμερα δεν διαθέτουν,
 • Αλλάζει η κατηγοριοποίηση των ΟΤΑ, με σκοπό να αμβλυνθούν οι μεταξύ τους ανισότητες και η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ να λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και άλλα χαρακτηριστικά τους, να μη περιορίζεται κυρίως στο πληθυσμιακό κριτήριο.
 • Αποσπάται ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της ΤΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ανατίθεται σε έναν νέο φορέα, τον «Ελεγκτή Νομιμότητας», υπό την εποπτεία και την Ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Προωθείται σταδιακά η υποκατάσταση των σημερινών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από περιφερειακές, κατά τόπους, υπηρεσίες των αντίστοιχων υπουργείων.

Στο επίπεδο της διάρθρωσης των Δήμων και της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης:

 • Οι Δημοτικές Ενότητες (προ-Καλλικρατικοί Δήμοι & Κοινότητες) διατηρούνται μόνο ως εκλογικές περιφέρειες, για να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση όλων των προ-Καλλικρατικών Δήμων στα Δημοτικά Συμβούλια.
 • Ο θεσμός των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (προ-Καποδιστριακοί Δήμοι & Κοινότητες) διατηρείται.
 • Οι αρμοδιότητές τους αυξάνονται, συνοδευόμενες και από τμήμα του εκάστοτε δημοτικού προϋπολογισμού που θα επιφυλάσσεται υπέρ των Κοινοτήτων.
 • Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων Κοινοτήτων όπου προκύπτει ανάγκη, ακόμα και σε Δήμους που δεν προήλθαν από διαδοχικές συνενώσεις.

Αλλαγές σε επίπεδο Διοίκησης

 • Η συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών αντιστοιχίζεται στην αναλογική συγκρότηση των οικείων Συμβουλίων.
 • Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και, δευτερευόντως, της Οικονομικής Επιτροπής, στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά σε χαμηλότερο επίπεδο, μεταβιβάζεται στις Κοινότητες.
 • Ενισχύονται και θεσμοποιούνται οι διαδικασίες προκαταρκτικής διαβούλευσης, πριν την εισαγωγή και ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαμόρφωση συναινέσεων.

Θεσμοί Κοινωνικής Συμμετοχής και Ελέγχου

 • Θεσμοθετείται η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων, όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των οργάνων του Δήμου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας.
 • Ο θεσμός του δημοψηφίσματος επεκτείνεται και σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί έγκυρα τοπικό δημοψήφισμα.

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι το υπουργείο Εσωτερικών στις αρχές του χρόνου σκοπεύει να ξεκινήσει επίσημο διάλογο με την ΚΕΔΕ προκειμένου ο νέος Καλλικράτης να νομοθετηθεί μέσα στο 2018 με προοπτική κάποιες ρυθμίσεις να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από το νέο έτος και οι υπόλοιπες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.

athens984.gr

Οι κατσίκες μπορούν να διακρίνουν τις διαφορετικές ανθρώπινες εκφράσεις και προτιμούν τα γελαστά πρόσωπα από τα θυμωμένα, αποκαλύπτει έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σχετικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης απάντησε ότι η διαδικασία, η οποία αποτελείται από δύο φάσεις (η πρώτη είναι τον Ιούλιο και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο), δεν έχει τελειώσει.