Στα 394 ευρώ ο μέσος μισθός - Ακόμη πιο κάτω και από τον βασικό!

2017-10-23

Για τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται στα 51,47 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.203,98 ευρώ.

Στα 394,13 ευρώ βρίσκεται ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση, πολύ πιο κάτω από τον κατώτατο βασικό μισθό, ενώ το μέσο ημερομίσθιο ξεκινάει από τα 23,74 ευρώ μόλις. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύεται μέσα από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Για τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται στα 51,47 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.203,98 ευρώ. Συνολικά, υποβλήθηκαν ΑΠΔ για 1.751.949 εργαζόμενους, αριθμός που σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, δείχνει ότι οι ασφαλισμένοι μειώθηκαν κατά 5,14% στο σύνολο των επιχειρήσεων. Από το σύνολο των εργαζόμενων, σχεδόν ένας στους τρεις, οι 554.679 ή το 31,66%, δουλεύουν με όρους μερικής απασχόλησης, δηλαδή βρίσκονται στη δυσχερή θέση να λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές που κατά μέσο όρο κυμαίνονται στα επίπεδα των 394,13 ευρώ.

Αναλύοντας περισσότερο τα στοιχεία απασχόλησης, προκύπτει ότι υποβλήθηκαν ΑΠΔ από 223.683 κοινές επιχειρήσεις και 7.212 από οικοδομοτεχνικά έργα. Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,19% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων. Επίσης το 22,30% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 54,35% έως 39 ετών. Το 73,43% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών και το 16,91% είναι ηλικίας από 50 έως 64 ετών. Η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων, το 90,16% έχουν ελληνική υπηκοότητα. Από τους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, περισσότεροι από τους μισούς, το 52,3% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Από το σύνολο των ασφαλισμένων το 23,14% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 14,33% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και το 13,37% στα «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Από όσους έχουν ελληνική υπηκοότητα, το 23,6% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο». Από όσους έχουν υπηκοότητα άλλης χώρας της ΕΕ, το 23,15% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 24,99% για όσους έχουν αλβανική υπηκοότητα, που επίσης εργάζονται στο συγκεκριμένο κλάδο. Ανά κατηγορία επαγγέλματος, οι περισσότεροι που εργάζονται στις κοινές επιχειρήσεις (23,24%) είναι υπάλληλοι γραφείου. Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (48,34%) απασχολούνται ως «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες».

newsbomb.gr

Οι κατσίκες μπορούν να διακρίνουν τις διαφορετικές ανθρώπινες εκφράσεις και προτιμούν τα γελαστά πρόσωπα από τα θυμωμένα, αποκαλύπτει έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σχετικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης απάντησε ότι η διαδικασία, η οποία αποτελείται από δύο φάσεις (η πρώτη είναι τον Ιούλιο και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο), δεν έχει τελειώσει.

Αύξηση των τιμών σε τσάντες και σχολικά είδη από χρόνο σε χρόνο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες 36 χώρες, διαπιστώνει έρευνα της picodi.com, που δείχνει ότι το κόστος για τον Έλληνα γονιό είναι σχετικά υψηλό, ως ποσοστό του μέσου μηνιαίου μισθού του