Προσλήψεις 35 ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής

2017-11-24

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 

Κατεβάστε την προκήρυξη: