«Νοσοκομεία και συναφή ιδρύματα στην Ελλάδα». Το νέο βιβλίο του ιατρού, πανεπιστημιακού, συγγραφέα, λαογράφου Γεράσιμου Ρηγάτου

2018-04-12

Λαζαρέτα, ψυχιατρεία, λεπροκομεία, στρατιωτικά ιατρεία. «Νοσοκομεία και συναφή ιδρύματα στην Ελλάδα». Το νέο βιβλίο του ιατρού, πανεπιστημιακού, συγγραφέα, λαογράφου Γεράσιμου Ρηγάτου ο οποίος γράφει, δημοσιεύει και εκδίδει βιβλία από το 1981 και η ως τώρα συγκομιδή του είναι πλούσια.

Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τα λαζαρέτα (λοιμοκαθαρτήρια) που συνέβαλαν στον περιορισμό των μεγάλων και φονικών επιδημιών αρχίζοντας από εκείνο της νησίδας Άγιος Δημήτριος της Κέρκυρας, που ίδρυσαν οι Ενετοί το 1423. 

Εκτός από τα λαζαρέτα των νησίδων εξετάζονται και εκείνα της συνοριακής γραμμής του ηπειρωτικού χώρου, μέχρι το 1911.
Τα λεπροκομεία αποτελούν άλλο κεφάλαιο που ασχολείται με τα διάσπαρτα στην Ελλάδα συναφή ιδρύματα με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία, τη λειτουργία ως και την κατάργηση της αποικίας λεπρών της Σπιναλόγκας.
Τα Πλωτά νοσοκομεία και οι υγειονομικοί συρμοί των πολέμων αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο. 

Μεγάλο μέρος του ειδικού κεφαλαίου για τα Σανατόρια κρατά η Σωτηρία, αλλά και το Ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης.
Το κεφάλαιο για τα ψυχιατρικά ιδρύματα, από το παλαιότερο της Κέρκυρας ως τα μεταγενέστερα Δρομοκαḯτειο, Κρατικό (Δαφνί) και ως την αποικία της Λέρου παρέχουν πλήθος στοιχείων για την ιστορική εξέλιξη του θεσμού. Ένα μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί εκείνο που εξετάζει τα προσωρινά, τα έκτακτα και τα βραχύβια νοσηλευτήρια Αθηνών και περιφέρειας τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά.
Τα στρατιωτικά νοσοκομεία όπως και εκείνα των λοιμωδών νοσημάτων και των αφροδισίων αποτελούν ιδιαίτερα κεφάλαια. Τα μείζονα κεφάλαια αναφέρονται στα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας και σε εκείνα των πόλεων της περιφέρειας.
Θεματικός άξονας των βιβλίων του είναι μελετήματα για τη σχέση της ιατρικής και των γιατρών με τη λογοτεχνία, ιστορικές έρευνες για όλες της περιόδους της ελληνικής ιατρικής και μελέτες για θέματα και ζητήματα της λαογραφίας που σχετίζονται με παθήσεις, θεραπείες, εμπειρικούς θεραπευτές κλπ. 

Ορισμένα ακόμα βιβλία του δημοσιεύουν κοινωνικά προσανατολισμένα διηγήματα με ήρωες τους απλούς ανθρώπους της εποχής μας.
Το νέο βιβλίο έχει τον τίτλο «Νοσοκομεία και συναφή ιδρύματα στην Ελλάδα. Ιστορικές πληροφορίες και μαρτυρίες». Πρόκειται για έναν ογκώδη τόμο 528 σελίδων (xvi=512), διαστάσεων 28×20 (Α4) με στοχευμένη εικονογράφηση με φωτογραφίες είτε παλαιότερες είτε σύγχρονες, αλλά σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικές του νοσοκομείου ή των άλλων τύπων νοσηλευτηρίου. Τα κείμενα στηρίζονται σε σπάνια έντυπα, σε τοπικές ή πανελλήνιες εφημερίδες, σε ιατρικά περιοδικά, σε επετειακά δημοσιεύματα ή σε αφιερωματικές εκδόσεις. Πληροφορίες για το βιβλίο στο τηλέφωνο 210-7213225.

Πηγή : Livemedia.gr