Με «Ηλεκτρονικό Φάκελο» οι μεταβιβάσεις ακινήτων από τις 2 Ιανουαρίου

2023-12-27

Με στόχο την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων μπαίνει από την Τρίτη 2 Ιανουαρίου σε πιλοτική εφαρμογή η πλατφόρμα «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου». 

Μετά από αντιπαραθέσεις με την κυβέρνηση και αποχή-"λευκή απεργία", οι συμβολαιογράφοι δέχθηκαν να χρησιμοποιούν πιλοτικά τον ψηφιακό φάκελο, να συγκεντρώνουν σε ένα σημείο το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και να υποβάλουν ψηφιακά στο Κτηματολόγιο τα αντίγραφα των συμβολαίων που καταρτίζουν

Ετσι μια αγοραπωλησία θα μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί εντός μερικών ημερών. Η διαδικασία θα περαιώνεται υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο είναι κτηματογραφημένο και τακτοποιημένο, χωρίς εκκρεμότητες.

Το νέο σύστημα αφορά αποκλειστικά συμβάσεις μεταξύ φυσικών προσώπων για ακίνητα σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» θα τρέχει στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr διευκολύνοντας συμβολαιογράφους, ιδιοκτήτες-πωλητές και αγοραστές στη σύναψη των συμβάσεων με απλούστερη ψηφιοποιημένη διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Η συλλογή των εγγράφων θα πραγματοποιείται από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το συμβόλαιο μεταβίβασης, μετά από εξουσιοδότηση των συμβαλλόμενων. Από τις αρχές του έτους, ο συμβολαιογράφος αναλαμβάνει να συγκεντρώσει ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά μέσω της πλατφόρμας e-Μεταβίβαση, η οποία «τρέχει» στην ψηφιακή πύλη gov.gr.