Εργαστηριακό Σεμινάριο:" Αναπνοή - Φωνή ως βάση της ομιλίας"

2017-11-08

Ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστηριακό σεμινάριο λογοθεραπείας θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου από την "ΛΟΓΟΠΑΙΔΕΙΑ με Εισηγητή τον κο Δημήτρη Σταυρακάκη, Λογοθεραπευτή - Ειδικό Παιδαγωγό, Πανεπιστήμιο Κολωνίας, Γερμανία. 

Το εργαστηριακό σεμινάριο απευθύνεται σε λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς και σε όσους κάνουν πολύωρη χρήση της φωνής τους καθημερινά. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τεχνικές για μια πιο ξεκούραστη χρήση της φωνής σας. Επίσης θα αποκομίσετε τις βασικές γνώσεις απαραίτητες για την αποκατάσταση φωνής. (H εμβάθυνση σ' αυτόν τον τομέα αφορά επαγγελματίες λογοθεραπευτές και θα ολοκληρωθεί σε μελλοντικά, ειδικά σεμινάρια).

Περιεχόμενο


• Θεωρητική κατάρτιση, αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων αναπνοής και παραγωγή φωνής.
• Ατομική και σύντομη αξιολόγηση όλων των μετεχόντων, αναφορικά με τον τύπο αναπνοής που χρησιμοποιούν στην παραγωγή φωνής, τις ιδιότητες της φωνής και τρόποι εφαρμογής στην ομιλία.
• Εκμάθηση και εξάσκηση σ' όλους τους τύπους αναπνοής και εφαρμογή αυτών στη φώνηση και ομιλία.
• Ανάλυση και εξέταση των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ αναπνοής και παραγωγή της φωνής, αξιολόγηση της διάρκειας φώνησης ανά εκπνοή, συχνότητα και χρήση αναπνοών ανά λεπτό στην ομιλία.
• Εκπαίδευση στην παραγωγή φωνής, στη διάρκεια και στην αυξομείωση έντασης αυτής, με όλους τους τύπους αναπνοής.


Στόχος του σεμιναρίου:
• Αξιοποίηση όλων των τύπων αναπνοής στην φώνηση και ομιλία.
• Βιωματική εκπαίδευση και εξάσκηση της φωνής στην ομιλία σε διαφορετικές εντάσεις στην ομιλία
• Εκμάθηση, εξάσκηση και εφαρμογή της παύσης στην ομιλία, που αποτελεί βασικό στοιχείο της προσωδίας.
• Εύρεση του καταλληλότερου τρόπου αναπνοής, ο οποίος μας εγγυάται μια σωστή λειτουργία των φωνητικών χορδών και άνετη παραγωγή φωνής.

Απευθύνεται σε:

Λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς και σε όσους κάνουν πολύωρη χρήση της φωνής στην καθημερινή εργασία τους.

Εισηγητής: Δημήτρης Σταυρακάκης, Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός, Πανεπιστήμιο Κολωνίας, Γερμανία.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 26/11/2017,

Ώρες: 10:00 - 15:00
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και σχετικό υλικό.

Για την εγγραφή παρακαλώ δηλώστε συμμετωχή στο email: logopaediavoice@gmail.com