Ανοικτή διαβούλευση για τη διευθέτηση του Ποδονίφτη

2017-12-12

Την Παρασκευή και ώρα 19.00 στο ΠΠΙΕΔ (Λ. Δεκελείας 152 & Ατταλείας) θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, του δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χακληδόνας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το σχεδιαζόμενο από την Περιφέρεια Αττικής έργο «Διευθέτηση ρέματος Ποδονίφτη από τη γέφυρα οδού Χαλκίδος έως τη γέφυρα οδού Εράτωνος».

Το έργο αφορά το τμήμα του Ποδονίφτη που η κοίτη του διατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος στη φυσική της κατάσταση, με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και αισθητική αξία για την πόλη.
Ο δήμος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή όλων των κατοίκων και των φορέων της πόλης στην ανοικτή διαβούλευση, ώστε να υπάρξει ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.