ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «φρένο» στις κατασχέσεις λογαριασμών

2018-04-04

Τρόπους ταχύτερης αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών από κατασχέσεις για φορολογικές οφειλές αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο να πάρουν ανάσα χιλιάδες φορολογούμενοι που οι λογαριασμοί τους βρίσκονται σε «ομηρεία».

Πρώιμο στάδιο συζητήσεων

Ο συζητήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις τράπεζες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και αφορά στους συνεπείς οφειλέτες και την ευκολότερη αποδέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Με τις κατασχέσεις λογαριασμών να έχουν χτυπήσει κόκκινο και με δεδομένο ότι η αποδέσμευση είναι από τις πλέον περίπλοκες διαδικασίες, ακόμα και για τους συνεπείς οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει και εξυπηρετούν τις οφειλές τους, οι κινήσεις από τη φορολογική διοίκηση θεωρούνται επιβεβλημένες για χιλιάδες φορολογούμενους.

Το παράδοξο

Και αυτό γιατί συμβαίνει το παράδοξο ο οφειλέτης να πληρώνει με συνέπεια τη ρύθμιση των οφειλών και παράλληλα να ισχύει η δέσμευση λογαριασμών, αδυνατώντας να διαχειριστεί τα χρήματα που κατατίθενται σε αυτούς, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να τηρήσουν τις ρυθμίσεις εφόσον δεν τους μένουν υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες, οι συζητήσεις γίνονται σε ένα πλαίσιο που θα ορίζει ότι εφόσον οι φορολογούμενοι προχωρούν σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους θα παίρνουν μια «ανάσα» έναντι των δεσμευμένων τραπεζικών τους λογαριασμών.

Πρακτικά η συζήτηση αφορά σε ευκολότερη αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, υπό προϋποθέσεις ρύθμισης οφειλών. Οι λύσεις που επεξεργάζονται είναι να γίνεται ένας «συμψηφισμός» των ποσών που καταβάλλει κάθε μήνα ο οφειλέτης στο πλαίσιο της ρύθμισης, με τα ποσά που κατάσχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό και αποδίδονται από την τράπεζα στο δημόσιο ταμείο.

Με αυτό τον τρόπο ποσά που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών δεν θα κατάσχονται στο σύνολό τους, αλλά μερικώς, προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις υποχρεώσεις τους έναντι της Εφορίας. Ο τρόπος αυτός εκτιμάται ότι θα είναι πιο δίκαιος για τους φορολογούμενους.

Τι ισχύει

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την άρση των κατασχέσεων θα πρέπει να:

1.Εξοφληθεί το ποσόν για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου.

2.Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, το οποίο τηρείται και συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχει εξοφληθεί ποσοστό 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής,

- Έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη,

- Έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014,

- Η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης του ν. 4305/2014 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.

3. Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» και συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

-Έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβολής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015.

- Έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη.

- Έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της αριθ. ΠΟΛ.1080/2015 (Β'628, ΑΔΑ: Β5Ν0Η-ΖΥΠ) απόφασης του υπουργού Οικονομικών «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του ν. 4321/2015 (Α' 32)».

- Η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4321/2015 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί. Λοιπές επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων για τις οποίες δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν αίρονται.

athens984.gr

Οι κατσίκες μπορούν να διακρίνουν τις διαφορετικές ανθρώπινες εκφράσεις και προτιμούν τα γελαστά πρόσωπα από τα θυμωμένα, αποκαλύπτει έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σχετικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης απάντησε ότι η διαδικασία, η οποία αποτελείται από δύο φάσεις (η πρώτη είναι τον Ιούλιο και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο), δεν έχει τελειώσει.